مجموعه تصاویر کریستین اسمیت

عکاسی از محیط طبیعی به روشهای جدید مدتی است در بین عکاسان رواج پیدا کرده است. نگاه به محیط طبیعی از زاویه ای متفاوت هر روزه در بین تصاویر منتشر شده در اینترنت به وفور دیده میشود. در این بین یک عکاس آل…

تصاویر دنیس چریم با زمانبندی منحصر بفرد

میخواهیم درباره تصاویر انطباق با شما صحبت کنیم و نمونه بسیار خوبی را به شما معرفی نمائیم. در ابتدا باید بگوییم عکاس اهل مادرید دنیس چریم (Denis Cherim) دید بسیار خوبی برای ثبت عکس هایی با زمانبندی منح…