اصول اولیه عکاسی از ورزش های موتوری

اگر کمی عکاسی کرده باشید بخوبی میدانید که ثبت اشیایی که سریعا در حرکت هستند مثل موتورسیکلت‌ها مخصوصا در موقعیت‌هایی که حتی جاهای قرارگیری شما هم محدود هستند، کار بسیار دشواری ایست. در این مقاله به روش…

مجموعه تصاویر فاین آرت از اسکیت‌بوردینگ

در بین ورزش ها اسکیت‌بوردینگ ورزشی خاص تلقی میشود. ورزش اسکیت بورد میتواند یک فعالیت واکنشی,متد هنری,یک شغل و یا یک روش برای جابجایی و حمل و نقل باشد.  صحنه و امکانات این ورزش بنوعی جدا از دیگر ورزش ه…