ترفند های عکاسی از پنجره های داخلی برای املاک و مستغلات

عکاسی برای بنگاه های مسکن دیگر به عنوان یک حرفه تخصصی جای خود را بین ژانرهای عکاسی باز کرده است.  با اینحال باید بگوییم عکاسی از اتاق های دارای پنجره احتمالا چالش برانگیزترین جنبه عکاسی املاک و مستغلا…

عکاسی معماری Arcaid 2016 فینالیست های خود را معرفی کرد

چیزی که برای همگی ما عیان است ساخت بناهای متفاوت توسط بشر برای منظورها و كاربردهای مختلف بوده است. از طرفی بناهای مذهبی، دولتی، صنعتی، یادبود، تجاری، مسكونی و گونه‌های مختلف دیگر هر یك كاربردی ویژه دا…