نحوه ایجاد ماتی حرکت در عکاسی خیابانی

میتوان گفت که عکاسی خیابانی به عنوان بدنه هنر عکاسی، صحنه‌هایی از زندگی روزمره مردم را سوژه اصلی خود قرار می‌دهد. با اینحال این صحنه ها معمولا بنوعی طبیعی به تصویر کشیده میشود. ایجاد افکت های خاص مانن…

با دوربین موبایل برای عکاسی به خیابان بزنید

برای عکاسی خیابانی لازم است ابزار لازم و توانایی عکاسی لازم را دیده باشید. با این حال نیازمند توانایی های خاصی بتوانید از غریبه ها عکاسی کنید.  همچنین عکاسی خیابانی نیاز مند مشاهده است. مشاهده اتفاقات…