نکات مهم در عکاسی از انعکاس روی گودال های آب

بهار فصل زیبایی هاست. این فصل زیبا با باران های گاه و بی گاهش، گودال ها را پُر کرده و آب های جمع شده بر سطح زمین فرصت های زیبایی را برای ثبت انعکاس مناظر و سوژه های مختلف بوجود می آورند. معمولا عکاسان…

نحوه ایجاد ماتی حرکت در عکاسی خیابانی

میتوان گفت که عکاسی خیابانی به عنوان بدنه هنر عکاسی، صحنه‌هایی از زندگی روزمره مردم را سوژه اصلی خود قرار می‌دهد. با اینحال این صحنه ها معمولا بنوعی طبیعی به تصویر کشیده میشود. ایجاد افکت های خاص مانن…

با دوربین موبایل برای عکاسی به خیابان بزنید

برای عکاسی خیابانی لازم است ابزار لازم و توانایی عکاسی لازم را دیده باشید. با این حال نیازمند توانایی های خاصی بتوانید از غریبه ها عکاسی کنید.  همچنین عکاسی خیابانی نیاز مند مشاهده است. مشاهده اتفاقات…