مابین لنزهای 50mm و 85mm کدام برای پرتره مناسب تر است؟ (مقایسه تصاویر)

مقایسه لنزهای 50mm و 85mm برای عکاسی پرتره از اشخاص - 3
مطلب جدیدی وجود ندارد