اخبار لنز دوربین

لنز کنون 85 با F1.4 به بازار عرضه خواهد شد