لایکا TL2 را معرفی کرد؛ دوربینی بدون آینه با هزینه 2 هزار دلاری

دوربین لایکا TL2 معرفی شد؛ بدون آینه با قیمت 2 هزار دلاری
مطلب جدیدی وجود ندارد