سونی به بازار معرفی کرد: سایبرشات HX 350 سونی با زوم اپتیکال ۵۰X